Bestyrelsen for Aalborg Stiftstidendes Fond

Jørgen Kjær Jacobsen (formand)

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere år som bestyrelsesformand for en erhvervsdrivende fond og som bestyrelsesformand i 2 børsnoterede selskaber og 4 øvrige industriselskaber.
Øvrige ledelseshverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Raskier A/S, Aalborg.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 391.619,00 kr. 

Laurits Toft (næstformand)

Advokat.
Født 1957.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Særlige kompetencer:
Erfaring som bestyrelsesmedlem fra flere selskaber.
Medlem anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 135.980,00 kr.

Jørgen Schiøttz-Christensen

Godsejer.
Født 1964.
Indtrådt i bestyrelsen i 1989.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere selskaber som bestyrelsesmedlem i den maritime sektor, rådgivning og bygge- og anlægssektoren.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Selvstændig erhvervsdrivende, Klingstrup Hovedgård.
Medlemmet anses for afhængigt - direkte efterkommer af fondens stifter.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 125.101,00 kr.

Nils Dorin Jacobsen

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Særlige kompetencer:
Mangeårig erfaring som direktør og bestyrelsesformand/medlem i koncernselskaber samt i ejerledede, fondsejede og børsnoterede danske og udenlandske selskaber.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Nordic Mentor ApS, Gistrup.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 261.078,00 kr.

Anne Marie Kanstrup

Professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
Født 1974.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere ledelseshverv og tillidshverv på Aalborg Universitet, samt Ministerielle tillidshverv.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 125.101,00 kr. 

Jakob Linaa Jensen

Ph.d., Chefforsker i sociale medier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Født 1973.
Indtrådt i bestyrelsen i 2018.
Særlige kompetencer:
Ekspert i sociale medier, brugeradfærd, nyheder gennem sociale medier, politisk kommunikation, surveyanalyse, digitale metoder.
Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i De Berejstes Klub 2005-17
Medlem af bestyrelsen i Center for Internetforskning, Aarhus Universitet, 2002-nu
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 125.101,00 kr. 

Annette Lauth-Christensen

Markedschef, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1963.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Særlige kompetencer:
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 –
Samlet vederlag modtaget i 2020: 125.101,00 kr.

Pia Baltzer Bertelsen

Salgsassistent, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1963.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Særlige kompetencer:
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 –
Samlet vederlag modtaget i 2020: 43.513,00 kr.

Henrik Louis Simonsen

Pressefotograf, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1957.
Indtrådt i bestyrelsen i 2019.
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2019.
Samlet vederlag modtaget i 2020: 43.513,00 kr.